Εφόδια Κηποτεχνίας

Εφόδια

Τα φυτώρια εκτός από τα φυτά διαθέτουν και διάφορα εφόδια κηποτεχνίας:

Πήλινα Φυτοδοχεία Ελληνικά
Πήλινα Φυτοδοχεία Εισαγωγής
Φυτοχώματα Εισαγωγής
Καλάμια μπαμπού
Άλλα υλικά

Copyright © 2018 Φυτώρια Καραμπάτσος Α.Ε.